emission lijn2
Restwarmtelevering

Restwarmtelevering is een vorm van samenwerking die veel kansen biedt op verduurzaming van de gebouwde omgeving. Nieuwbouwwoningen en andere toepassingen van lage temperatuurverwarming zijn geschikt om te worden verwarmd met behulp van restwarmte vanuit een (nabijgelegen) industrie. De aansluiting van restwarmte op een lage temperatuurverwarmingsinstallatie bespaart vaak veel aardgas en CO2 emissie.
Innoforte kan u bij een restwarmteleveringsproject ondersteunen bij de volgende stappen:

  • conceptontwikkeling
  • haalbaarheidsstudie, incl. ontwerp inkoppeling en uitkoppeling
  • begeleiding samenwerkingsvorm
  • projectfinanciering
  • subsidie-aanvraag
  • tarieven, contracten
  • in kaart brengen opbrengsten en risico’s
  • creĆ«ren draagvlak bij alle betrokkenen

In de industrie kan restwarmte ook vaak intern worden gebruikt. Innoforte voert diverse studies uit waarbij gekeken wordt naar intern (her)gebruik van warmte. Een analysemethode die we hierbij gebruiken is de Pinch-technologie. Zie ook de pagina over warmteterugwinning.