TEO

Thermische energie uit oppervlaktewater

Principe
Thermische energie uit oppervlaktewater kan worden gebruikt als bronwarmte om gebouwen te verwarmen of te koelen. TEO is één van de varianten van aquathermie.

Thermische energie uit oppervlaktewater kan worden gebruikt als bronwarmte voor een warmtepomp. Dit concept wordt veelal gecombineerd met WKO. In de zomer verwarmt het oppervlaktewater de warme WKO-bron die in de winter voor de warmtepomp gebruikt wordt. De warmtepomp zorgt ervoor dat de warmte op voldoende hoge temperatuur aan gebouwen wordt geleverd voor verwarming en warm tapwater. In de lente en herfst kan het oppervlaktewater direct worden gebruikt als bron voor de warmtepomp. Het systeem is verder te verduurzamen door het gebruik van PV-panelen.


Temperatuur
De temperatuur van het water varieert en is sterk afhankelijk van de doorstroming. In de winterperiode is het water te koud om direct te gebruiken voor de warmtepomp.

Potentieel
Het potentieel is afhankelijk van de lokale waterwegen. Rijkswaterstaat verschaft informatie over het temperatuurverloop per waterweg. Om een TEO-concept technisch/economisch te ontwikkelen zijn circa 500 woningequivalenten nodig.

Ontwikkelkansen binnen 5 jaar
Het oppervlaktewater is nu beschikbaar.

Ontwikkelkansen over meer dan 5 jaar
Het oppervlaktewater zal in de toekomst beschikbaar blijven.

 Flexibiliteit in de bedrijfsvoering
Het afstemmen van de warmteproductie op de warmtevraag kan goed geregeld worden.

Duurzaamheid
Warmte uit oppervlaktewater wordt geclassificeerd als duurzaam. Door de hoge temperatuursprong van de warmtepomp (van een brontemperatuur circa van 12°C tot een aanvoertemperatuur van 70°C voor het warmtenet) is het energetisch rendement laag.

Ruimtebeslag
Er is een bovengrondse ruimte nodig voor de warmtecentrale.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN