geothermie lijn2
Geothermie

 

Geothermie (aardwarmte) is een nieuwe, duurzame energievoorziening die steeds meer in de belangstelling komt. Deze techniek, waarbij warmte vanuit 2.000 tot 5.000 meter diepte wordt opgepompt, biedt veel mogelijkheden om nieuwe en bestaande bouw duurzaam te verwarmen. De temperatuur van deze warmte ligt tussen de 60°C en de 200°C (afhankelijk van de diepte van de boring). De boringskosten van een geothermische bron zijn (nog) erg hoog, waardoor een geothermische bron bijna continu warmte moet produceren om de kosten per warmte-eenheid betaalbaar te houden.

Samenwerking vergroot de slaagkans van een geothermie omdat gebruik kan worden gemaakt van cascadering. Door de warmte die opgepompt wordt achtereenvolgens uit te koelen, wordt de warmte optimaal gebruikt wat de rentabiliteit ten goede komt. Tevens kan de warmte in de zomer worden opgeslagen op ong. 100 meter diep, waardoor de geothermische bron continu kan draaien:
cascadering
Innoforte is betrokken bij diverse studies naar geothermie om de technische en economische haalbaarheid te bepalen. Bij elk project zoeken we naar de meest optimale toepassing en cascadering om een mogelijke geothermische bron optimaal te benutten.

Innoforte ondersteunt bij het aanvragen van vergunningen, subsidies, het opzetten van samenwerkingsprojecten, enthousiasmering van betrokkenen en het uitwerken van een project tot een (haalbare) businesscase.