Ondiepe Geothermie

Geothermie bij een diepte van circa 0,5-1,5 kilometer of meer wordt ondiepe geothermie genoemd. Vanuit één boorlocatie worden twee bronnen, een onttrekkingsbron/productieput (voor de aanvoerleiding) en een infiltratiebron/injectieput (voor de retourleiding), geboord. Beide bronnen/putten samen heten een doublet. De productie- en injectieput liggen op een afstand van 500 tot 1.000 meter van elkaar. Voor het bereiken van de gewenste warmtenet temperatuur van 70 °C wordt een warmtepomp ingezet. Ondiepe geothermie (en de warmtepomp) worden ingezet voor een beperkte basislast, in verband met beperkte mogelijkheden voor de pompregeling en uit economische redenen.

Temperatuur
Het grondwater heeft een temperatuur van circa 25 °C tot circa 55 °C.

Potentieel
Dit is lokaal afhankelijk

Minimale schaalgrootte
Om een geothermische bron technisch/economisch te ontwikkelen zijn circa 5.000 woningequivalenten nodig.

Flexibiliteit in bedrijfsvoering
De capaciteitsregeling (hoeveelheid water) van een geothermisch bron is beperkt en reageert traag. De piekvraag wordt geleverd door een gasketel. Hierdoor is het systeem als geheel goed regelbaar met betrekking tot de afstelling van de warmtevraag en warmteproductie. Voor een economische goede bedrijfsvoering zijn veel woningequivalenten nodig. Een maximale uitkoeling van de geothermische bron is van economisch belang, de kosten per m³ water gaan hiermee omlaag.

Duurzaamheid
De warmte uit de geothermische bron is 100% duurzaam. Omdat de temperatuur van de geothermische bron te laag is voor direct gebruik is een WP nodig. Omdat de geothermische bron alleen de basislast levert is het equivalent opwekrendement (EOR) van het hele concept (pompen geothermische bron, warmtepomp, piekketel, warmteverlies, pompenergie warmtenet) circa 85%.

Ruimtebeslag
Er is een bovengrondse ruimte nodig voor de warmtecentrale.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN