elektriciteit lijn2
Heat-to-power

 

Heat-to-power houdt in het omzetten van (rest)warmte in elektriciteit. Elektriciteit is gemakkelijk inpasbaar of terug te leveren aan het net, waardoor warmte die anders verloren gaat, toch kan worden ingezet.

 

Bewezen technieken hiervoor zijn de stoomturbine en ORC. Innoforte is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de TAP. Deze innovatieve techniek is interessant vanwege het ontbreken van bewegende (en dus slijtagegevoelige) delen en de lage kostprijs.

 

TAP

 

De TAP, Thermo Acoustic Powergenerator, is nog niet verkrijgbaar op de markt. Innoforte werkt mee aan het op de markt brengen van deze techniek, en heeft bewerkstelligd dat een prototype reeds succesvol heeft gedraaid. Lees meer…