lijn2
Restwarmte

 

In verschillende vormen van industrie verdwijnt warmte via de schoorsteen naar buiten. Indien deze warmte niet geschikt is voor warmteterugwinning of opwekking van koude of productie van electriciteit, bestudeert Innoforte de mogelijkheid om restwarmte te leveren.
Restwarmtelevering is de derde stap uit het door Innoforte ontwikkelde “stappenplan thermische optimalisatie”:
stappenplan thermische optimalisatie
Innoforte levert de volgende adviesdiensten:

 • Inventarisatie warmtevragers en mogelijke warmtebronnen
 • Conceptontwikkeling warmtenet
 • Haalbaarheidsstudie
  • Basic engineering
  • Technische en economsiche risicoanalyse en beheersmaatregelen
  • CO2 reductiepotentieel
  • Bedrijfseconomische risicoanalyse en haalbaarheid
  • Opstellen financierbare businesscase

 

Restwarmtelevering is een vorm van samenwerking die veel kansen biedt op verduurzaming van de gebouwde omgeving. Innoforte heeft veel ervaring met het rekenen aan warmtenetten. Lees verder…