lijn2
Solarthermie

 

Solarthermie is het oogsten van zonnewarmte via zonnepanelen. Dit kan kleinschalig voor bijvoorbeeld één woning, maar ook grootschalig voor een wijk of voor een warmtenet. Solarthermie kan worden gecombineerd met andere warmtebronnen en kan worden gebufferd. Een economisch voordeel van solarthermie boven bijvoorbeeld restwarmte of duurzame warmte uit biomassa is de bronzekerheid op lange termijn. Vanwege de onbalans tussen warmtevraag en aanbod van solarthermie is er vrijwel altijd sprake van buffering. Dit kan relatief kleinschalig plaatsvinden in gebouwen ten behoeve van het overbruggen van vraag en aanbod over één of enkele etmalen. Het kan ook grootschalig plaatsvinden ten behoeve van de buffering over langere perioden (seizoenbuffering). Innoforte beschikt over rekenvoorbeelden uit Nederland, Duitsland, Denemarken en Zwitserland. Voor solarthermie is in 2014 SDE+ subsidie beschikbaar.
 

solarthermie-tekening