Solarthermie

Thermische zonne-energie - warmte van de zon

Principe
Solarthermie is de benutting van de energie van de zon in de vorm van warmte met behulp van thermische zonnecollectoren om een warmtenet mee te voeden, als bron voor een warmtepomp of voor het ondersteunen van ander warmteprocessen. Een zonnecollector zet zonlicht om in warmte.

Met behulp van thermische zonnecollectoren wordt in de zomermaanden warmte opgevangen en in een bassin opgeslagen. De warmte uit het opslagbassin wordt rechtstreeks of via een warmtepomp en gasketel op de gewenste temperatuur (70 °C) gebracht. Bij de opslag van zonnewarmte gaat warmte verloren. Des te hoger de temperatuur, des te meer het verlies maar ook des te groter de hoeveelheid warmte die benut kan worden. In de zomer wordt het water tot boven de 70°C opgewarmd door de zonnecollectoren. In de herfst/winter wordt warmte van 70 °C rechtstreeks gebruikt. Wanneer de temperatuur lager wordt dan 70 °C wordt de warmtepomp ingezet. Deze koelt het water verder af tot circa 10 °C. De cv-ketel zorgt voor de pieklevering en warmtelevering indien de warmtebuffer is afgekoeld.

De zoninstraling is over heel Nederland ongeveer gelijk. Wel is de opbrengst in de zomer veel hoger dan in de winter. Je kan zonnewarmte uit de zomer wel gebruiken voor de ruimteverwarmingsvraag in de winter, maar dan heb je seizoensopslag nodig. Voor collectieve warmtenetten worden de zonnecollectoren vaak in veldopstelling, dus op de grond, geplaatst. Daar moet dan wel voldoende ruimte voor zijn en de grondprijs mag niet te hoog zijn. Als er voor een warmtenet zonnecollectoren worden gebruikt, is dat vaak voor een wijk. Er zijn veel verschillende combinaties mogelijk van verschillende soorten zonnecollectoren met hoge-temperatuuropslag of juist lage-temperatuuropslag in de bodem. Vaak zal ook een warmtepomp onderdeel zijn van het systeem.

Temperatuur
Dit concept gaat uit van een temperatuur van minimaal 70 °C (hoge temperatuur)


of circa 40 °C (midden temperatuur)

Potentieel
Dit concept is geschikt voor buitengebieden waarbij voldoende/betaalbare ruimte beschikbaar is. In stedelijke omgevingen is hiervoor maar (theoretisch) een beperkte ruimte beschikbaar.

Minimale schaalgrootte
Om een solarthermie systeem met een warmtenet technisch/economisch te ontwikkelen zijn circa 500 woningequivalenten nodig.

Flexibiliteit in de bedrijfsvoering
De zonnewarmte wordt in de zomer opgevangen en opgeslagen in een opslagbassin.
Om economische redenen is een optimalisatie van het energieconcept nodig tussen de hoeveelheid op te stellen zonnecollectoren en de opslagcapaciteit in relatie tot de warmtevraag. Hierdoor is er altijd een andere voorziening (bijvoorbeeld gasketel) nodig om warmte te leveren tijdens de piekvraag of wanneer de warmtebuffer “leeg” is. Hierdoor kan de warmteproductie van het systeem afgestemd worden op de vraag.

Duurzaamheid
Zonnewarmte is een vorm van zonne-energie en daarmee hernieuwbaar. Wel is er meestal een back-up systeem nodig om ook in de winter voldoende warmte te leveren. Dat is vaak een cv-ketel, een elektrisch element of een warmtepomp.

Een zonnecollector is erg robuust en kan 25 jaar meegaan. Ook de opslagvaten gaan lang mee, als je het juiste materiaal gebruikt. De keuze voor een boilervat met goede isolatie is belangrijk om het warmteverlies zoveel mogelijk te beperken.

Ruimtebeslag
Hoge temperatuur:
Voor 1.000 woningen is een opslagbassin van circa 145 x 145 x 8 meter (l x b x diepte), een zonnecollectorenveld van circa 655 x 655 meter nodig.
Midden temperatuur:
Dit concept is geschikt voor buitengebieden waarbij voldoende/betaalbare ruimte beschikbaar is. Voor 1.000 woningen is een opslagbassin van circa 200 x 200 x 8 meter (l x b x diepte), een zonnecollectorenveld van circa 565 x 565 meter nodig.

 

  Naar boven

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN