covergister lijn2
WKK

 

De Warmte Kracht Koppeling (WKK) is een techniek die een hoog rendement heeft als het gaat om energieomzetting. Door het nuttig gebruiken van de warmte en elektriciteit is het totale rendement hoog. Het hoge rendement zorgt voor een lage CO2 uitstoot per geleverde eenheid energie. Door als brandstof biomassa te kiezen is het mogelijk om volledig duurzame elektriciteit, warmte en koude te produceren.

Voor glastuinbouw met CO2-vraag is de WKK een geschikte toepassing voor verduurzaming, omdat het mogelijk is om de CO2 uit de rookgassen op te vangen. De elektriciteit wordt in de tuinbouw gebruikt voor met name verlichting.
Innoforte maakt gebruik van de ontwikkelingen op WKK-gebied om de land- en tuinbouw te verduurzamen. Hierbij dient de mogelijkheid van een warmtenet zich aan. Een tuinder kan bijvoorbeeld de WKK gebruiken voor elektriciteits- en CO2-productie, waarbij de warmte wordt geleverd aan de buren. In de landbouw is de bio-WKK in opkomst door de aanwezige biomassa op het terrein (bijvoorbeeld mest en snijmais). Ook hierbij kan een warmtenet interessant zijn.