Aardgas WKK

Principe
Met een aardgas-WKK (WarmteKrachtKoppeling) wordt gelijktijdig warmte en elektriciteit geproduceerd. De WKK wordt ingezet voor de basislast. Een gasketel levert de piekvoorziening.

Temperatuur
De temperatuur van de WKK is circa 90 °C.

Potentieel
Een aardgas-WKK is een bestaande techniek en beschikbaar voor elke gemeente. Om een warmtenet met een gas-WKK technisch/economisch te ontwikkelen zijn circa 500 woningequivalenten nodig.

Ontwikkelkansen binnen 5 jaar
Aardgasmotoren (WKK) zijn nu voldoende beschikbaar.

Ontwikkelkansen over meer dan 5 jaar
Aardgas is geschikt als transitie brandstof en is op langere termijn te verduurzamen door de inzet van duurzaam, groengas. Het gebruik van aardgas zal volgens de verwachting afnemen en duurder worden. Uiterlijk in 2050 zal Nederland aardgasvrij zijn.

Flexibiliteit in bedrijfsvoering
Een aardgas-WKK is goed regelbaar en kan flexibel ingezet worden voor elektriciteitsbehoefte in de periode dat duurzame elektriciteit weinig/niet geproduceerd wordt. Het concept kan verder worden geoptimaliseerd door het gebruik van warmtepompen en warmtebuffers.

Duurzaamheid
Aardgas is niet duurzaam, mogelijk wel op termijn te vervangen door biogas of waterstof. Door gelijktijdige opwekking van elektriciteit en warmte is het EOR 247,5%. Vanaf 1 juli 2020 wordt de rekenmethode voor het bepalen van de energiezuinigheid en duurzaamheid gewijzigd. Omdat het primaire rendement van elektriciteit wordt verhoogd van 39% naar 69% wordt de energiezuinigheid van een aardgas WKK erg laag.

Ruimtebeslag
In een buurt of wijk binnen de gemeente is een technische ruimte nodig voor de aardgas-WKK en het toebehoren. Dit vraag om een gering ruimtebeslag.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN