Biogas WKK

Principe
Met een biogas-WKK (WarmteKrachtKoppeling) wordt gelijktijdig warmte en elektriciteit geproduceerd. De WKK wordt ingezet voor de basislast. Een gasketel levert de piekvoorziening.

Temperatuur
De temperatuur van de warmte van de biogas-WKK is circa 90 °C.

Potentieel
Biogas is in het algemeen maar zeer beperkt beschikbaar. Om een warmtenet met een biogas-WKK technisch/ economisch te ontwikkelen zijn circa 500 woningequivalenten nodig.

Ontwikkelkansen binnen 5 jaar
Biogas is niet/weinig beschikbaar.

Ontwikkelkansen over meer dan 5 jaar
Onzeker of biogas in de toekomst meer beschikbaar zal zijn.

Flexibiliteit in bedrijfsvoering
Een biogas WKK is regelbaar, en kan flexibel ingezet worden voor elektriciteitsbehoefte in de periode dat duurzame elektriciteit weinig/niet geproduceerd wordt. Het concept kan verder worden geoptimaliseerd door het gebruik van warmtepompen en warmtebuffers.

Duurzaamheid
Biogas is duurzaam. Door gelijktijdige opwekking van elektriciteit en warmte is het EOR in de rekenmethode negatief (erg energiezuinig).

Ruimtebeslag
In de buurt/wijk is een technische ruimte nodig voor de biogas WKK en toebehoren.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN