WKO1 lijn2
Warmte Koude Opslag (WKO)

 

Een optimale techniek voor nieuwe gebouwen met warmte- en koudevraag is WKO: Warmte en Koude Opslag in de bodem. Hierbij wordt grondwater opgepompt van circa 100 meter diepte uit watervoerende zandlagen (zogenaamde aquifers). De temperatuur van het water in de bodem is circa 10 tot 18°C. Met behulp van een warmtepomp kan deze warmte op de juiste temperatuur worden gebracht voor ruimteverwarming en tapwater. Het retourwater wordt in de bodem opgeslagen in een koude bron. In de zomer is dit water in te zetten voor koeling van de woning.
schema WKO

Innoforte heeft diverse studies uitgevoerd en projecten ondersteund waarbij WKO als duurzame warmte- en koudevoorziening wordt ingezet. Bij een voldoende schaalgrootte is WKO een economisch interessante optie die bij kantoren en gebouwde omgeving vaak wordt toegepast.