Warmtemeting

Met de groei van het aantal warmtenetten in Nederland komen er steeds meer warmtemeters (ook wel thermische energiemeters genoemd) in omloop. Deze registreren het warmteverbruik en de meterstanden worden door de warmtebedrijven gebruikt als basis voor de facturatie aan de klanten. De warmtemeters moeten aan verschillende eisen voldoen om betrouwbaar te zijn voor zowel klanten als warmtebedrijven. Innoforte is actief betrokken bij de bewaking van de kwaliteit van warmtemeters van een aantal grotere Nederlandse warmtebedrijven. Zo participeert Innoforte als co√∂rdinator namens VMNED en is Innoforte lid van de NEN-normcommissie “Warmte meten en verdelen”. Wij willen graag meer inzicht bieden in zaken omtrent warmtemeting voor alle betrokken partijen.

Naast de warmtemeters voor het vaststellen van het verbruik van geleverde warmte zijn in Nederland ook warmtekostenverdelers (vroeger verdampingsmeters genoemd) in gebruik in gebouwen met collectieve warmteopwekking en distributie. Ook hiervoor zijn normen via NEN opgesteld waaraan deze verdelers moeten voldoen.

Omdat de warmtebedrijven duidelijkheid willen over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de geleverde warmte, is, in navolging van de Meetcode voor Gas en de Meetcode voor Elektriciteit, een Richtlijn Warmtemeting opgesteld waaraan warmtebedrijven zich kunnen confirmeren. Daarmee geven zijn aan dat ze de warmtelevering voor hun klanten serieus onder controle hebben en houden.

Voor de warmtebedrijven is de waterkwaliteit in hun warmtenetten een belangrijk element om de kwaliteit van de warmtelevering te kunnen waarborgen. Door inzicht in de beheersing van de waterkwaliteit kan een warmtebedrijf pro-actief ageren op mogelijke verstoringen in het warmtenet en daarmee ook de kwaliteit van het net beheren. Dit komt de levering en de levensduur ten goede. Hiervoor wordt gewerkt aan een Richtlijn Waterkwaliteit.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN