Eisen & checklist

Eisen aan thermische energiemeters inclusief checklist

Een thermische energiemeter wordt op grond van de Metrologiewet beoordeeld. De huidige eisen gelden voor meters die gebruikt worden voor het meten van de geleverde warmte voor aansluitingen tot maximaal 100 kW. Dit zijn de zogenaamde kleinverbruikmeters, zoals die onder andere in huishoudens in gebruik zijn. De beoordelingen vinden plaats bij door de overheid toegewezen en gecertificeerde meetbedrijven en keuringsinstanties.

De beoordeling van de thermische energiemeters vindt op een tweetal momenten plaats:

  • Vóór de ingebruikname, dus tijdens en direct na de productie;
  • Periodiek tijdens gebruik op de locatie van de warmteleverancier en/of warmteafnemer.

Vóór ingebruikname
Een nieuwe thermische energiemeter moet eerst een overeenstemmings- of conformiteitsbeoordeling ondergaan. Tijdens deze beoordeling toetst men het meetinstrument aan de essentiële eisen van de Europese Richtlijn Meetinstrumenten (MID).

De fabrikant moet deze beoordeling laten uitvoeren bij één van de aangemelde (keurings)instanties of een notified body met een goedgekeurd kwaliteitssysteem in één van de lidstaten van de Europese Unie, een aangemelde (keurings)instantie (AKI) of notified body (NB of NoBo) is een door een overheid aangewezen keurings- of testinstituut.

De fabrikant vervaardigt het meetinstrument conform de afgegeven verklaring van overeenstemming. Na toetsing en goedkeuring worden op het meetinstrument de CE-markering en de aanvullende metrologische markering aangebracht. Voor een goedgekeurde meter is een MID-certificaat beschikbaar via de fabrikant. Pas als een product aan de Europese richtlijnen voldoet mag het in de Europese Unie op de markt worden gebracht. In Nederland houdt de Rijksinspectiet Digitale Infrastructuur toezicht op de aangemelde (keurings)instanties en controleert of ze de voorgeschreven procedures goed uitvoeren.

Tijdens gebruik
Eenmaal in gebruik genomen moeten meetinstrumenten onder toezicht van de overheid periodiek gecontroleerd worden. Tijdens deze controle wordt gekeken of het meetinstrument nog steeds voldoet aan de eisen van de Metrologiewet. Hierbij wordt een formele controle uitgevoerd op de aanwezigheid van de metrologische markeringen/ijkmerken, opschriften en ongeschonden verzegelingen. Het meetinstrument kan aan een technische controle worden onderworpen. Deze periodieke controle van thermische energiemeters wordt alleen uitgevoerd door aangemelde keuringsinstanties. Het Nederlands Meetinstituut (NMI) verstrekt de verklaringen voor de aangemelde instanties en houdt toezicht.

Waar moet u rekening mee houden?
Het gebruik van meters voor het registreren van de geleverde warmte kent enkele aandachtspunten. Om het risico op fouten te voorkomen staan in onderstaande tabel een aantal veel voorkomende of te verwachten onvolkomenheden en geven we aan hoe deze preventief te bestrijden.

Klik hier voor de NEN-EN 1434 en voor aanvullende informatie over de MID en de CE-markering klik hier.

 

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN