Slimme meters

Uiterlijk in 2027 in iedere woning

De doelstelling van slimme meters is om gebruikers en leveranciers inzicht te geven in het actuele en momentane energieverbruik. Hiermee wordt de bewustwording vergroot en kan men maatregelen nemen om energie te besparen of om het energieverbruik uit te stellen. De voorbereiding van de grootschalige uitrol van deze meters begon in 2006. Het Ministerie van Economische Zaken gaf toen het Nederlands Normalisatie Instituut opdracht om basisfuncties van de slimme meter te standaardiseren. Dit had toen nog alleen betrekking op elektriciteits- en gasmeters.

Slimme thermische energiemeters komen pas in beeld bij de invoering van de Warmtewet in 2013. De thermische energiemeters van de belangrijkste fabrikanten waren al veel langer op afstand uit te lezen en zou men dus al ‘slim’ kunnen noemen. Bijvoorbeeld bij marktleider Kamstrup verlaten al jaren meer dan 80% van alle geproduceerde thermische energiemeters de fabriek met een communicatiemodule voor afstandsuitlezing. Op afstand afleesbare thermische energiemeters die alleen via RF-signalen (een radiosignaal) de meterstanden doorgeven zijn echter niet slim. Slimme meters bieden meer mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld registratie van het warmteverbruik op uurbasis.

Sinds 2010 bieden de netbeheerders voor Elektriciteit en Gas slimme meters aan en zijn volop aan het uitrollen. In tegenstelling tot de E- en G-meters is er voor thermische energiemeters nog geen wettelijke verplichting tot ‘verslimming’. Toch zijn enkele warmte- en meetbedrijven al lange tijd actief met het installeren en op afstand uitlezen van slimme thermische energiemeters. Dit biedt voordelen voor hun consumenten, zoals verbruiksoverzichten, facturen met de juiste meterstanden en bijvoorbeeld dag- of uurwaarden, waardoor het verbruik inzichtelijker wordt en kan aanzetten tot energiebesparing. Maar ook de warmteleveranciers zelf hebben baat bij frequentere meetwaarden en meterinformatie voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering van het warmtenet. Te denken valt hierbij aan de optimalisatie van de retourtemperatuur die belangrijk is voor het rendement en de vraagverdeling over de dag of het signaleren van lekkages en andere warmteverliezen.

Op dit moment doen veel warmtebedrijven via pilots ervaring op met slimme thermische energiemeters. Hierbij worden de thermische energiemeters draadloos gekoppeld aan een centrale eenheid in het warmte onderstation, dat op zijn beurt op afstand wordt uitgelezen. Hoewel deze pilots op vrijwillige basis plaatsvinden, moeten zijn wel voldoen aan de wetgeving, onder ander op het gebied van veilig dataverkeer. Daarom vindt de communicatie volledig versleuteld plaatsvindt en wordt de privacy van de consument aldus geborgd.

Nederland is in een kamerstuk van 08 oktober 2018 (naar aanleiding van de Europese EED – Energy Efficiency Directive) al eerder de verplichting aangegaan om individueel warmteverbruik te meten. Aanvullend volgt nu de verplichting om slimme meters toe te passen. Deze geldt voor alle typen energiemeters voor huishoudelijk verbruik, dus naast de gas- en elektrameters nu ook voor warmte- en koudemeters die verbruik in gigajoules (GJs) registreren en voor de meters die het verbruik van warm tapwater in liters vastleggen. De verplichting geldt voor alle leveranciers van warmte. Dit varieert van een extern warmtebedrijf tot een woningcorporatie of een vereniging van eigenaren als warmteleverancier voor de eigen woningen. Vanaf 25 oktober 2020 moeten alle nieuwe warmtemeters verplicht op afstand uitleesbare zijn . De vervanging van bestaande meters moet uiterlijk 2027 klaar zijn. Vanaf dat moment mogen er alleen nog maar slimme warmtemeters voorkomen.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN