hands_together lijn2
Warmtenetten

 

Warmtenetten kunnen veel betekenen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving, industrie en tuinbouw. Samenwerken kan nodig zijn om de warmtevraag te clusteren zodat voldoende schaalgrootte ontstaat voor een geothermische bron of voor een biomassacentrale. Ook het afnemen van warmte van een nabijgelegen industrie kan interessant zijn voor nieuwe of bestaande clusters van gebouwen, zwembaden of wijken. Het bespaart vaak veel aardgas, zorgt voor de reductie van CO2-emissie en levert bovendien economische meerwaarde.

 

Innoforte levert de volgende adviesdiensten:

 • Inventarisatie warmtevragers en mogelijke warmtebronnen
 • Conceptontwikkeling warmtenet
 • Haalbaarheidsstudie
  – Basic engineering
  – Technische en economsiche risicoanalyse en beheersmaatregelen
  – CO2 reductiepotentieel
  – Bedrijfseconomische risicoanalyse en haalbaarheid
  – Opstellen financierbare businesscase

 

U vindt meer informatie over warmtenetten en de diensten van Innoforte bij de onderstaande items:

 

Innoforte is gespecialiseerd in warmtenetten en helpt gemeenten om tot een warmteplan te komen:

 • vooronderzoek: afstemmen scope, vergaren uitgangspunten
 • prognoses warmte- en koudevraag
 • conceptontwikkeling warmtenet: technische opbouw, beoogde verbruiken en CO2-emissies, benodigde investeringen
 • opstellen van een compacte en heldere rapportage
 • publicatie warmteplan

Lees meer over het warmteplan en de bijdrage van Innoforte.

 

 

Daarnaast krijgen exploitanten van warmtenetten te maken met de warmtewet. Om de afnemers van (duurzame) warmte te beschermen tegen woekerprijzen, is met ingang van 1 januari 2014 de warmtewet ingevoerd. Innoforte volgt de ontwikkelingen rondom de warmtewet op de voet en biedt aan exploitanten de volgende diensten aan:

 • Tarieventoets
 • Advies tariefstructuur
 • Communicatie over tarieven
 • Bemiddeling bij geschillen

Lees meer over de diensten van Innoforte rondom de warmtewet.