Caldomus

Ons rekenmodel voor de warmtetransitie

Innoforte ontwikkelt en beheert het rekenmodel Caldomus ten behoeve van de warmtetransitie voor bestaande wijken. Met behulp van Caldomus ondersteunt Innoforte gemeenten en woningcorporaties zowel procesmatig als rekenkundig met de aanpak om de stad CO2-arm en aardgasvrij te maken.

Kijk eens hoe externe deskundigen Caldomus waarderen.
TU-Delft: ‘The use of energy models in heating transition decision making’. 
Provincie Zuid-Holland: ‘Het ene model is het andere niet’.

Onderstaand een korte omschrijving van Caldomus. Voor een gedetailleerde omschrijving klik hier.
Belangrijke criteria bij de warmtetransitie zijn:

 • Kostenbeheersing;
 • CO2-uitstoot;
 • Toekomstbestendigheid;
 • Draagvlak.

Met toekomstbestendigheid bedoelen we in hoeverre een te kiezen infrastructuur ook over vele jaren nog steeds de beste keuze blijkt te zijn. Deze doelstelling is in het licht te zien van de vele, nog onbekende ontwikkelingen die plaats gaan vinden op het gebied van technologie, economie en maatschappij.

De doelstelling van een doorrekening met Caldomus is om de verschillende betrokken partijen inzicht te geven in de consequenties van de keuzemogelijkheden. Naar de aard van een rekenmodel is hierbij enige bescheidenheid op zijn plaats. Het model biedt binnen de gekozen systeemgrenzen, rekenregels en kengetallen een zo goed mogelijke blik op de toekomst. Transparantie van het rekenmodel stimuleert de mogelijkheid voor de betrokken stakeholders om de resultaten van het model te aanvaarden.

Kenmerken van Caldomus

   • Gebouwtypen
    Caldomus gaat uit van de gebouwen zelf en laat zien op detailniveau hoe de gebouwen zijn te verduurzamen. Gemeenten kennen vaak duizenden woningen en utiliteitsgebouwen. Deze gebouwen zijn vrijwel allemaal individueel verschillend. Het is ondoenlijk om in een rekenmodel alle gebouwen individueel te onderzoeken op alle mogelijke te nemen maatregelen. Caldomus standaardiseert de gebouwen derhalve naar type en bouwperiode. Caldomus kent 93 referentiegebouwen:


Op basis van onder andere de BAG-gegevens (Basisregistraties Adressen en Gebouwen), WOZ-gegevens en CBS data worden alle woningen ingelezen en gestandaardiseerd naar één van deze 93 typen. Bij deze standaardisatie wordt gebruik gemaakt van diverse algoritmen die deels ook zijn gebaseerd op interpretatie van kaarten. Deze algoritmen zijn uit kwaliteitsoogpunt volledig gedocumenteerd. Voor utiliteitsgebouwen is er een vergelijkbare indeling.

  • Per gebouw worden 15 verduurzamingsroutes berekend:
   • voor 3 bouwkundige varianten: renovatie, renovatie+ en renovatie++;
   • voor 5 verschillende soorten infrastructuur: gas, hybride, all electric, warmtenet (HT/MT), warmtenet (LT) met bijpassende installaties in de gebouwen.

  • In Caldomus berekenen we de totale kosten per buurt voor:
   • Investeringen in de bouwkundige isolatie op basis van het gebouwtype en bouwjaar;
   • Investeringen in de installaties behorende bij de verschillende infrastructuren;
   • Investeringen in de uitbreiding/renovatie van de verschillende infrastructuren;
   • Beheer en onderhoudskosten voor de gebouwen, installaties en infrastructuren;
   • Energiekosten voor gas, elektriciteit en warmte, afhankelijk van het concept.
  • Daarnaast berekenen we de CO2-emissie als gevolg van het energieverbruik van de gebouwen.
  • Dit levert per buurt onderstaande overzicht als voorbeeld voor de kosten, de CO2-emmissie voor de huidige situatie en de 15 verduurzamingsroutes.

Voor meer informatie over de werking van Caldomus verwijzen we naar onze uitgebreide handleiding. Daarnaast is een beknopte versie beschikbaar voor stakeholders.

  Naar boven

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN