Warmtetransitie

Concrete haalbare plannen, klaar voor realisatie

Gemeenten zijn regisseur in de warmtetransitie. Bij de zoektocht naar aardgasvrije verwarming voor bestaande wijken in dichtbebouwde wijken komen warmtenetten vaak naar voren als relatief aantrekkelijk. De keuze voor een warmtenet op “middentemperatuur” is veelal aantrekkelijk voor gebouweigenaren. Zij hoeven dan namelijk slechts beperkt te investeren in bouwkundige aanpassingen van bestaande gebouwen. Ook het geringe ruimtebeslag in bestaande gebouwen is aantrekkelijk.

Onderstaand voorbeeld toont een voorbeeld van een strategisch groeiplan voor een warmtenet dat Innoforte opstelde voor een gemeente.

De constatering dat warmtenetten voor bepaalde wijken of stadsdelen aantrekkelijk zijn, vormt echter pas de start van de complexe ontwikkeling van een warmtenet. Er doemen vragen op als:

  • Zijn de beoogde warmtebronnen wel te ontwikkelen?
  • Hoe te komen tot haalbare, financierbare businesscases?
  • Welke subsidies zijn er mogelijk?
  • Welke rollen neemt de gemeente en welke rollen dient het warmtebedrijf in te vullen?
  • Hoe gaat de gemeente de maatschappelijk belangen borgen op lange termijn?
  • Hoe en op welk moment een geschikt warmtebedrijf in te schakelen?
  • Hoe om te gaan met een warmtebedrijf dat al actief is in de gemeente?

Gezien de complexiteit en de daarmee gepaard gaande kosten en doorlooptijd is het zaak om te starten met na te gaan of de belangrijkste condities zijn ingevuld. Zonder concreet zicht op de invulling van een aantal belangrijke succesfactoren is de ontwikkeling helaas gedoemd te mislukken. Denk hierbij aan aspecten als verwachte kosten (capex en opex), de benodigde opbrengst (tarieven en tariefstructuur), draagvlak en woonlastenbeheersing. Maar ook heel concreet: is er voldoende perspectief op duurzame en betaalbare warmtebronnen?

Het devies van Innoforte is: werken van grof naar fijn en integraal (gestoeld op kennis van zaken) aandacht schenken aan techniek, economie en mens.

Innoforte bundelt ruim 25 jaar ervaring in het ontwikkelen van warmtenetten. We beschikken over de kennis en de mensen om gemeenten te begeleiden bij de ontwikkeling van een warmtenet. Wij hanteren diverse rekenmodellen, waaronder het technisch-economische rekenmodel Caldomus, een ontwerptool voor het ontwikkelen van groeiscenario’s van warmtenetten en het economische value based management model. Daarnaast hebben wij vele businesscases ontwikkeld en hebben wij daarnaast regelmatig due diligence onderzoeken uitgevoerd op businesscases voor warmtenetten. Hierdoor beschikken wij over gedegen informatie over de investeringen (capex) en lopende kosten (opex) van warmtenetten.

Innoforte maakt technisch-economische ontwerpen voor warmtenetten. Wij doen dit vanuit strategisch perspectief en hebben oog voor temperatuurregimes, groeiscenario’s, warmtebuffering, bronnenstrategie, cash flow analyses, risico-analyses en businesscases. Innoforte begeleidt gemeenten bij de inrichting van de governance en de werving en selectie van warmtebedrijven.

  Naar boven

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN