Contractvorming

Het vormen van contracten en concessies is een bezegeling van een succesvol verlopen ontwikkelings- en/of aanbestedingsproces. De belangen van alle stakeholders worden voor lange termijn geborgd in contracten. Belangrijk daarbij is dat er een goede risicoanalyse heeft plaatsgevonden. Economische werkelijkheden kunnen in de toekomst radicaal veranderen, “disruptive technologies” kunnen een totaal ander licht laten schijnen op de verdere groei of wenselijkheid van warmtenetten. Maar ook regelgeving kan veranderen.

De vorm van een contract dient afgestemd te worden op de samenwerkingsvorm, het eigenaarschap, de financiering en de belangen van alle stakeholders. Een transparante businesscase, zowel over de gehele keten van stakeholders als vertaald naar de individuele stakeholders en een complete risicoanalyse vormt de basis. Het geheel dient te worden vertaald naar afspraken, mandaten en clausules. De risicoanalyse kan in de vorm van meerdere enkelvoudige scenario analyses worden uitgevoerd of als een meervoudige Monte Carlo analyse waarmee de interactie tussen de risico’s onderling zichtbaar wordt gemaakt. Contractvorming is een multidisciplinaire aangelegenheid. Een toets door een gespecialiseerde jurist achten wij noodzakelijk.

  Naar boven

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN