Haalbaarheid

Voordat contracten worden gesloten met afnemers en bouwers en de spade de grond in gaat, verloopt vaak de nodige tijd. Bij de ontwikkeling van een warmtenet zijn veel partijen betrokken met deels eigen visies en agenda’s. Het helpt daarbij als een onafhankelijke adviseur het proces begeleidt en een gedegen en inzichtelijke haalbaarheidsstudie uitvoert en een integrale businesscase opstelt.

Afhankelijk van de reeds uitgevoerde analyses kan het slim zijn om te starten met een conceptstudie. Een dergelijke studie wijst uit welke warmtebronnen en distributiesystemen het beste perspectief bieden om nader uit te werken in een haalbaarheidsstudie.

In een dergelijke studie worden meerdere concepten ontwikkeld en op grond van kentallen en lokale mogelijkheden met elkaar vergeleken. Een voorbeeld van een concept:

De concepten worden met elkaar vergeleken op basis van (maatschappelijke) kosten, duurzaamheid, ruimtebeslag, toekomstbestendigheid, etc. Het voordeel is dat een verdiepende haalbaarheidsstudie gerichter en met een grotere kans van slagen kan worden uitgevoerd.

Een haalbaarheidsstudie kan de volgende onderdelen bevatten.

Techniek

 • Gebied en gebouwen: welke, wanneer (scenario’s), welke bouwkundige aanpassingen zijn nodig?
 • Infrastructuur: groeipad, tracé, temperatuurregime, diameters, kunstwerken
 • Bronnen: typen, locaties, temperaturen, schaalgrootte, kosten, planning

Economie

 • Businesscase: geprojecteerde samenhangende balans, cash flow en resultatenrekening
 • Bepaling hurdle rate (rendementseis), risico’s en mitigatiemaatregelen
 • Benodigde tarieven vanuit de businesscase en de aantrekkelijkheid voor de afnemers in het licht van de aardgasvrije alternatieven
 • Berekening eventuele onrendabele top, financieringsmogelijkheden en subsidies

Organisatie

 • Benodigde contracten en zekerheden
 • Wenselijkheid van een warmteplan
 • Beheermodel: commercieel, publiek
 • Voorbereiding aanbesteding of aanwijzing

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN