Nieuwbouw

Duurzame warmte en koude, betrouwbaar en betaalbaar

Aardgasvrije nieuwbouw kan op vele manieren. Afhankelijk van de schaalgrootte, de aanwezigheid van lokale bronnen en de ruimtelijke mogelijkheden kunnen individuele of collectieve oplossingen opdoemen. Denk hierbij aan individuele warmtepompen en collectieve systemen als WKO, solarthermie, aquathermie en geothermie. Soms zijn ook combinaties mogelijk met bestaande warmtenetten of met de transitie van nabijgelegen bestaande wijken.

Er doemen hierbij vragen op als:

  • Is het aanbod van koude noodzakelijk?
  • Kan ik gebruik maken van de retour van bestaande warmtenetten?
  • Hoe duurzaam en toekomstbestendig zijn de verschillende concepten?
  • Hoe betaalbaar zijn de concepten voor de bewoners?
  • Hoe te komen tot een integrale afweging?
  • Welke subsidies zijn er mogelijk?
  • Welke rollen neemt de gemeente en welke rollen dienen de ontwikkelaars en eventueel een warmtebedrijf in te vullen?

Innoforte acht het belangrijk om vanuit een breed overzicht van de lokale mogelijkheden te werken naar een conceptkeuze. Een te vroege keuze voor een bepaald concept dat in een later stadium niet haalbaar is, zal leiden tot hoge proceskosten en vertraging. De keuze voor een concept vergt draagvlak bij het projectteam. Innoforte zorgt voor een helder begrip bij alle betrokkenen als onafhankelijk adviseur en leidt een team naar een gedegen oplossing met oog voor alle aspecten.

Innoforte brengt de mogelijkheden met hun duurzaamheid, ruimtebeslag, kosten (capex en opex), randvoorwaarden, risio’s en voordelen helder in beeld. Wij visualiseren de verschillende concepten voor een helder begrip, zie bovenstaand voorbeeld. Wij hebben kennis van de wet- en regelgeving, zoals de NTA 8800 en de EMG en vertalen de concepten naar de stakeholders. Ook laten we zien op welke wijze collectieve concepten tot ontwikkeling en exploitatie worden gebracht. Welke partijen zijn nodig en welke beheermodellen zijn te kiezen.?

  Naar boven

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN