Actuele ontwikkelingen

Innovaties

Innoforte volgt de innovaties op duurzaamheidsgebied op te voet en schroomt niet om betrekkelijk nieuwe technieken in te zetten bij nieuwe projecten.

Voorbeelden van innovaties voor de gebouwde omgeving zijn:

  • Solarthermie: Solarthermie is het oogsten van zonnewarmte via zonnepanelen. Dit kan kleinschalig voor bijvoorbeeld één woning, maar ook grootschalig voor een wijk of voor een warmtenet. Solarthermie kan worden gecombineerd met andere warmtebronnen en kan worden gebufferd. Een economisch voordeel van solarthermie boven bijvoorbeeld restwarmte of duurzame warmte uit biomassa is de bronzekerheid op lange termijn. Vanwege de onbalans tussen warmtevraag en aanbod van solarthermie is er vrijwel altijd sprake van buffering. Dit kan relatief kleinschalig plaatsvinden in gebouwen ten behoeve van het overbruggen van vraag en aanbod over één of enkele etmalen. Het kan ook grootschalig plaatsvinden ten behoeve van de buffering over langere perioden (seizoenbuffering). Innoforte beschikt over rekenvoorbeelden uit Nederland, Duitsland, Denemarken en Zwitserland. Voor solarthermie is in 2014 SDE+ subsidie beschikbaar.
  • Hybride warmtepomp: Een hybride warmtepomp kan hogere temperaturen leveren dan een gewone warmtepomp (tot 100 graden Celsius). Deze warmtepomp maakt het mogelijk om laagwaardige restwarmte bruikbaar te maken voor een warmtenet voor de gebouwde omgeving. Ook voor bestaande bouw, die een hoge temperatuur vraagt, is een warmtenet hierdoor interessant.
  • Warmte Koude Opslag (WKO):Een optimale techniek voor nieuwe gebouwen met warmte- en koudevraag is WKO: Warmte en Koude Opslag in de bodem. Hierbij wordt grondwater opgepompt van circa 100 meter diepte uit watervoerende zandlagen (zogenaamde aquifers). De temperatuur van het water in de bodem is circa 10 tot 18°C. Met behulp van een warmtepomp kan deze warmte op de juiste temperatuur worden gebracht voor ruimteverwarming en tapwater. Het retourwater wordt in de bodem opgeslagen in een koude bron. In de zomer is dit water in te zetten voor koeling van de woning.

Innoforte heeft diverse studies uitgevoerd en projecten ondersteund waarbij WKO als duurzame warmte- en koudevoorziening wordt ingezet. Bij een voldoende schaalgrootte is WKO een economisch interessante optie die bij kantoren en gebouwde omgeving vaak wordt toegepast

  Naar boven

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN