lijn2
Voorbeeldprojecten warmtenetten

Een warmtenet heeft als doel het leveren van een bijdrage aan de verduurzaming van een stad of gebied. Belangrijk is dat alle betrokkenen voordeel ondervinden van het warmtenet. Innoforte heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van haalbare warmtenetten. Lees meer over onze adviesdiensten rondom warmtenetten.

 

Hieronder staan een aantal projecten waarbij Innoforte een warmtenet heeft ontwikkeld.

 

Amstelveen lijn2 Voor de sierteeltsector in de regio Greenport Aalsmeer heeft Innoforte een visie ontwikkeld om een warmtenet in twee opbouwfasen te realiseren, waardoor de kosten en risico’s beheersbaar zijn.
Lees verder…

 

Maastricht lijn2 Innoforte heeft de mogelijkheden onderzocht voor één groot warmtenet voor Maastricht: “Thermosae”.
Lees verder…

 

Roermond lijn2 De bedrijven op het industrieterrein Roerstreek Noord in Roermond hebben de ambitie uitgesproken om hun bedrijventerrein te verduurzamen. Na onderzoek door Innoforte blijken een aantal concepten technisch-economisch rendabel te zijn.
Lees verder…