Warmtenetstrategie

Strategievorming

In veel stedelijke omgevingen vormen warmtenetten een belangrijk en betaalbar aardgasvrij alternatief voor aardgas. Warmtetransitivisies vormen een beeld welke wijken wanneer zullen transformeren naar een warmtenet. Maar hoe zijn deze visies verder te ontwikkelen tot een warmtenetstrategie en naar concrete plannen en businesscases? In het kader van het ontwikkelen van warmtekavels is immers een concreet en haalbaar plan nodig.

Eenvoudig gezegd: een groeiplan voor een warmtenet bestaat uit gecoördineerde groeiplannen voor de warmte afzet, de warmtebronnen en de tussenliggende infrastructuur: de leidingen. De planhorizon van een warmtenet bedraagt tientallen jaren, waardoor direct duidelijk wordt dat er sprake is van grote onzekerheden. Er loeren risico’s als bronnenschaarste, stranded assets en geblokkeerde groeipaden. Visies op de onzekerheden en het daarop afgestemde flexibele groeivermogen vormen een belangrijk deel van het antwoord.

Peilers voor een warmtenetstrategie zijn de warmtetransitievisie en een warmtebronnenstrategie.
Er doemen nu vragen op als:

  • Hoe laten we het warmtenet groeien?
  • Welke hoofdinfrastructuur is uiteindelijk nodig? Denk aan tracé, diameter en temperatuurregime.
  • Hoe anticiperen we op het eindplaatje?
  • Hoe creëren we de benodigde flexibiliteit?

Innoforte werkt de verschillende groeipaden in meerdere scenario’s uit. Aspecten als temperaturen, vermogens, diameters, basislast, pieklast en (groei)tracés worden daarbij technisch-economisch uitgewerkt. Het adaptieve groeipad met de laagste risico’s en het hoogste rendement wordt in workshopverband bepaald, samen met gemeente, warmtebedrijf, netwerkbedrijf en andere strategische partners en vastgoedeigenaren. Op basis van de huidige marktverhouding blijft er helaas veelal sprake van een onrendabele top en nog niet te mitigeren risico’s. Gemeenten zijn daardoor meestal afhankelijk van subsidies. Onderstaande, gestileerde plaatjes tonen conceptueel voorbeelden van groeistrategieën.

Huidige situatie (voorbeeld)

Eindscenario ultradiepe geothermie (voorbeeld)

Eindscenario diepe geothermie (voorbeeld)

Eindscenario lage temperatuurbronnen (voorbeeld)

  Naar boven

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN