EMG verklaring

EMG staat voor Energie Maatregelen op Gebiedsniveau.  Innoforte ondersteunt warmtebedrijven bij het voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. Wij hebben dan ook veel ervaring met EMG verklaringen, zie ook onze cases. Met behulp van onze gestandaardiseerde aanpak en ons kwaliteitszorgsysteem zijn wij in staat om efficiënt te komen tot een realistische EMG verklaring. Wij leggen kort uit wat een EMG verklaring inhoudt en hoe de procedure verloopt om een EMG verklaring te verkrijgen.

Waarom is een EMG verklaring nodig?

Een EMG verklaring is een officiële verklaring waarin de energiezuinigheid en de duurzaamheid van een warmtenet wordt vastgesteld. Het gaat hierbij om de volgende 3 energieprestatiefactoren:

  • fPdel: de primaire fossiele energiefactor. Deze factor wordt berekend door de totale hoeveelheid primaire (fossiele energie) voor het warmtenet te delen door de hoeveelheid geleverde warmte. Hoe lager de fPdel, hoe minder fossiele energie gebruikt wordt, hoe energiezuiniger het warmtenet is;
  • fPren: de primaire hernieuwbare energiefactor. Deze wordt berekend door de hoeveelheid hernieuwbare energie die wordt ingezet voor de productie van de warmte voor het warmtenet te delen door de totale hoeveelheid verbruikte energie (fossiel plus hernieuwbaar). Hoe hoger de fPren, hoe meer hernieuwbare energie en hoe duurzamer het warmtenet.
  • KCO2: de specifieke CO2-emissie per geleverde hoeveelheid warmte.

De wetgeving?

Een EMG verklaring wordt opgesteld volgens de NTA 8800 bijlage P. In het Bouwbesluit dat wordt gehanteerd voor nieuwe gebouwen en voor renovaties zijn de energie eisen (BENG) weergegeven en wordt verwezen naar de laatste versie van de NTA 8800. In januari 2020 is de laatste versie van de NTA 8800 gepubliceerd. Deze is kosteloos te downloaden vanaf de website van NEN.

Bij de bepaling van de energieprestatiefactoren mag men maximaal 15 jaar vooruit kijken, mits die met voldoende zekerheid kan. Het is dus mogelijk om bijvoorbeeld een warmtebron in de verklaring op te nemen die pas over enkele jaren in bedrijf komt, mits de komst van deze bron voldoende aannemelijk kan worden gemaakt. Het heeft geen zin om te proberen tot onrealistisch goede energieprestatiefactoren te komen, men moet deze in de toekomst wel waar kunnen maken.

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaring (BCRG) is in de NTA 8800 bijlage P aangewezen als organisatie die de EMG verklaringen controleert en publiceert. BCRG hanteert hiervoor vastgestelde prijzen, afhankelijk van de complexiteit van het warmtenet.

Na publicatie is de EMG verklaring gekoppeld aan de software die de gecertificeerde BENG adviseurs gebruiken voor het opstellen van BENG berekeningen voor gebouwen. Na oplevering van een gebouw dient de EMG verklaring voor het bepalen van het energielabel van een gebouw. In de regeling energieprestatie gebouwen wordt een EMG verklaring van een warmtenet op dit moment helaas niet gewaardeerd voor het energielabel van woningen. Dit zien wij als een ernstige misser, zie ook het artikel “Duurzame warmtenetten worden niet gewaardeerd in het energielabel van woningen, een misser!”

Een EMG verklaring is 3 jaar geldig. Dat houdt in dat na 3 jaar een nieuwe EMG verklaring moet worden aangevraagd.

De aanpak van Innoforte

Innoforte hanteert een standaard rekenmodel voor het opstellen van een jaarlijkse energiebalans van een warmtenet. Dit model kan ook worden gebruikt als onderlegger voor de businesscase (ter bepaling van de toekomstige verkoopopbrengst van warmte en de toekomstige energiekosten) en voor de CO2 rapportages. Deze laatste vormen een verplichting in de warmtewet voor vergunning plichtige warmtebedrijven. Een warmtebedrijf is vergunning plichtig als aan meer dan 10 verbruikers warmte wordt geleverd of als er meer dan 10.000 GJ per jaar warmte wordt geleverd.

De aanpak van Innoforte voor het verkrijgen van een EMG verklaring is als volgt:

  • Vergaren gegevens op basis van een vragenlijst. Afhankelijk van de kwaliteit (consistentie, beschikbaarheid) van de aangeleverde data kost dit meer of minder tijd.
  • Verwerken van de ontvangen gegevens in geprognosticeerde jaarlijkse energiebalansen volgens de NTA 8800 bijlage P. Hiertoe zijn ook berekeningen nodig, bijvoorbeeld de thermische warmteverliezen van het warmtenet.
  • Opstellen rapport waarin het warmtenet helder wordt beschreven en de energiebalansen zijn opgenomen.
  • Indienen bij BCRG en overleggen met BCRG omtrent de interpretaties van de regelgeving.
  • Goedkeuring door BCRG, publicatie op de website van BCRG en koppeling met de BENG rekenprogramma’s.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN