Metrologiewet

Overzicht van de wet- en regelgeving en normen voor thermische energiemeters

Om energieverbruik te kunnen vaststellen zijn energiemeters in het leven geroepen. Voor het meten van warmte zijn speciaal warmtemeters ontwikkeld. Deze meters moeten voor zowel de warmteleverancier (de warmtebedrijven) als voor de warmteafnemer (de klant) betrouwbaar werken, zodat niet te veel of te weinig warmte afgerekend wordt.

Nieuwe warmtemeters, die op de markt verschijnen in Nederland, moeten voldoen aan wettelijke voorschriften vastgelegd in de Metrologiewet en onderliggende regelgevingen. De in gebruik zijnde meters worden aan periodieke controles onderhevig gesteld.
Op de subpagina’s in dit menu geven we inzicht in deze wet, de aanverwante wet- en de regelgeving. Daarnaast geven we een overzicht met verwijzingen naar de betreffende bronnen. Op deze wijze wil Innoforte helderheid verschaffen in de complexe materie rondom de metrologiewet, warmtemeters en waar betrokkenen rondom warmte rekening mee dienen te houden.

Voor informatie over warmtemeters verwijzen we u graag naar een aparte pagina op deze website.
Klik hier voor de pagina over warmtemeters of ga via het hoofdmenu warmtemeting naar dit onderwerp.

  Naar boven

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN