NEN 7440

Innoforte is lid van de NEN normcommisie 349012 “Warmte meten en verdelen”. De NEN 7440 norm wordt in Nederland door deze commissie onderhouden en beheerd.

NEN 7440 “Warmtekostenverdeelsystemen – Eisen voor de toepassing bij individuele kostentoerekening” geeft de eisen en methoden voor het proces van individuele meting en de daaruit voortvloeiende verrekening van de kosten voor collectief geleverde warmte voor ruimteverwarming en/of verwarming van tapwater (ook wel blokverwarming genoemd). Voor de meting wordt gebruik gemaakt van warmtekostenverdelers. De warmtekostenverdelers worden vooral in bestaande appartementengebouw gebruikt waar de bewoners geen eigen cv-ketel en dus geen eigen gasmeter hebben.

In NEN 7440 worden eisen gesteld aan de manier waarop een warmtekostenverdeelsysteem moet worden ingevoerd, toegepast en beëindigd voor een gebouw met een systeem van collectieve warmtelevering. De kern van NEN 7440 is het op een juiste manier toerekenen van warmtekosten. De omvang en mate van detaillering in toerekeningsfactoren (ook wel correctiefactoren genoemd) daarbij zijn sterk situatie-afhankelijk en worden bepaald in het afwegings- en keuzeproces voor het inrichten van een warmtekostenverdeelsysteem. Voor nieuwe projecten valt hieronder ook het traject, voorafgaand aan de invoering van het proces van individuele meting. De norm is bedoeld voor woongebouwen, al dan niet gecombineerd met gebouwdelen met een andere bestemming (bijvoorbeeld winkels).

Als toelichting op de eisen en op hetgeen in algemene zin in deze norm wordt gesteld, is tevens een Nederlandse praktijkrichtlijn verschenen: NPR 7441 “Warmtekostenverdeelsystemen – Uitwerking van de eisen voor het toepassen van warmtekostenverdeelsystemen”.

Zowel de norm als de praktijkrichtlijn stammen nog uit 1998. De normcommissie “349012 Warmte meten en verdelen” stelt momenteel een nieuwe, geactualiseerde versie van deze norm op. Deze zal in de loop van 2020 beschikbaar komen via de website van NEN. De huidige verouderde norm en de praktijkrichtlijn zullen daarna komen te vervallen.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN