NEN 7440

Innoforte is lid van de NEN normcommisie 349012 “Warmte meten en verdelen”. De NEN 7440 norm wordt in Nederland door deze commissie onderhouden en beheerd.

NEN 7440 “Kostenverdeelsystematiek bij warmtelevering – Eisen voor de toepassing bij collectieve warmtelevering” geeft de eisen en methoden voor het proces van individuele meting en de daaruit voortvloeiende verrekening van de kosten voor collectief geleverde warmte voor ruimteverwarming en/of verwarming van tapwater (ook wel blokverwarming genoemd). Voor de meting wordt gebruik gemaakt van warmtekostenverdelers. De warmtekostenverdelers worden vooral toegepast in bestaande appartementengebouwen, waar de bewoners geen eigen, collectieve cv-ketel en dus geen eigen gasmeter hebben.

De normcommissie “349012 Warmte meten en verdelen” heeft een nieuwe, geactualiseerde versie van deze norm opgesteld. Deze is in november 2021 beschikbaar gekomen via de website van NEN. De huidige verouderde norm en de praktijkrichtlijn zullen daarna komen te vervallen. De bestaande norm is herzien en samengevoegd met de bijbehorende praktijkrichtlijn NPR 7441 (deze is hiermee ook komen te vervallen). Leveranciers van warmte zijn op grond van de Warmtewet verplicht deze norm te gebruiken. Dit geldt voor alle leveranciers, dus ook voor woningcorporaties en Vereniging van Eigenaren. Het maakt daarbij niet uit of de warmte wel- of niet wordt geleverd volgens de Warmtewet.

De NEN 7440 beschrijft de kosten voor warmte en warmtapwater en hoe deze op een eerlijke en transparante wijze te verdelen zijn. Verder staat in de norm aan welke eisen moet worden voldaan bij installatie van het meetsysteem (de warmtekostenverdelers op de radiatoren), hoe om te gaan met afwijkingen en wat te doen bij klachten.

Door de toepassing van de norm zal er minder discussie zijn tussen warmteleverancier of verhuurder en de bewoners. Daarom is het belangrijk om te weten waaraan de afrekening volgens de norm moet voldoen. De omvang en mate van detaillering in toerekeningsfactoren (ook wel correctiefactoren genoemd) daarbij zijn sterk situatie-afhankelijk en worden bepaald in het afwegings- en keuzeproces voor het inrichten van een warmtekostenverdeelsysteem. Voor nieuwe projecten valt hieronder ook het traject, voorafgaand aan de invoering van het proces van individuele meting. De norm is bedoeld voor woongebouwen, al dan niet gecombineerd met gebouwdelen met een andere bestemming (bijvoorbeeld winkels).

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN