NEN-EN 1434

Europese eisen voor thermische energiemeters

Innoforte is lid van de NEN normcommisie 349012 “Warmte meten en verdelen”. De NEN-EN 1434 norm wordt in Nederland door deze commissie onderhouden en beheerd.

De Europese normenserie geeft de geharmoniseerde normen voor meetinstrumenten voor warmtelevering voor ruimteverwarming. Geharmoniseerde normen zijn documenten die goedgekeurd zijn door de Europese normalisatie-instellingen (CEN en CENELEC) en opgesteld werden in het kader van een mandaat dat door de Commissie gegeven werd. CEN is de Comité Européen de Normalisation, ook wel de Europese standaardisatie-commissie en CENELEC European is het Comité Européen de Normalisation pour Electrotechnique, de Europese standaardisatie-commissie voor elektrotechniek.

Deze normen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Indien een product onder een Europese geharmoniseerde norm valt moet de fabrikant gebruik maken van de erin vermelde testmethodes, wat een ”gemeenschappelijk taalgebruik” voor de prestatieverklaring verzekert.

De NEN ontwikkelt en beheert naast de nationale normen, ook de Europese en mondiale normen. Een Europese EN-norm is geldig voor alle Europese lidstaten. Normalisatie-instituten zijn verplicht de Europese normen nationaal over te nemen (implementatieplicht). Voor de Nederlandse markt dragen Europese normen dan de codering NEN-EN.

In de NEN-EN 1434 zijn de Europese normen opgenomen met voorschriften voor de Nederlandse thermische energiemeters. De regels zijn vastgelegd in een zestal documenten:

Deze zes documenten worden regelmatig geactualiseerd door de internationale normcommissies. Nederland draagt hier ook aan bij via de normcommissie 349012 en heeft zo invloed op deze norm.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN