covergister lijn2
Biomassa-WKK

Er zijn vele vormen van biomassa met dito conversietechnologieën. De biomassa is via thermo-chemische, bio-chemische en fysisch-chemische processen om te zetten. Enkele bekende en minder bekende voorbeelden zijn:

  • (Co)vergisting van mest en cosubstraten (maïs, restproducten uit voedingsmiddelen industrie) tot biogas welke kan worden gebruikt in een gasmotor of kan worden ingevoed na opwerking in het aardgasnet;
  • Vergisting van GFT en ander biologisch afval tot biogas;
  • Verbranding van vast biomassa zoals hout in een verbrandingsinstallatie, verwerking tot warmte en elektriciteit via een stoomturbine, stoommotor, ORC of TAP;
  • Vergassing van (rest-)houtsnippers tot stookgas en biodiesel;
  • Verwerking van biologische afvalstromen tot vloeibare of vaste biobrandstoffen.

Een overzicht van de mogelijkheden is weergegeven in onderstaand schema (klik op het schema voor een vergroting).
biomassastromen_klein
Bij mest covergisting blijft naast het biogas digestaat over. Dit kan (indien het coproduct op de witte lijst staat) verder worden verwerkt als meststof, het kan worden ontwaterd voor lagere transportkosten en er zijn ontwikkelingen om de kwaliteit als meststof te verhogen.

Voor glastuinbouw met CO2-vraag is de bio-WKK een geschikte toepassing voor verduurzaming, omdat het mogelijk is om de CO2 uit de rookgassen op te vangen. De elektriciteit wordt in de tuinbouw gebruikt voor met name verlichting. Innoforte maakt gebruik van de ontwikkelingen op WKK-gebied om de land- en tuinbouw te verduurzamen. Hierbij dient de mogelijkheid van een warmtenet zich aan. Een tuinder kan bijvoorbeeld de WKK gebruiken voor elektriciteits- en CO2-productie, waarbij de warmte wordt geleverd aan de buren. In de landbouw is de bio-WKK in opkomst door de aanwezige biomassa op het terrein (bijvoorbeeld mest en snijmais). Ook hierbij kan een warmtenet interessant zijn.