HET adviesbureau voor duurzame warmte en koude

Direct contact opnemen

Wat doet innoforte?

Warmtetransitie

Gemeenten zijn regisseur in de warmtetransitie. Bij de zoektocht naar aardgasvrije verwarming voor bestaande wijken kunnen warmtenetten naar voren komen als relatief aantrekkelijk. De keuze van een warmtenet op “middentemperatuur” is veelal aantrekkelijk voor gebouweigenaren. Zij hoeven dan namelijk slechts beperkt te investeren in bouwkundige aanpassingen van bestaande gebouwen. Ook het beperkte ruimtebeslag in bestaande gebouwen is aantrekkelijk.

 

De constatering dat warmtenetten voor bepaalde wijken of stadsdelen aantrekkelijk zijn, vormt echter pas de start van de complexe ontwikkeling van een warmtenet. Er doemen vragen op als:

 • Zijn de beoogde warmtebronnen wel te ontwikkelen?
 • Hoe te komen tot haalbare, financierbare businesscases?

Nieuwbouw

Aardgasvrije nieuwbouw kan op vele manieren. Afhankelijk van de schaalgrootte, de aanwezigheid van lokale bronnen en de ruimtelijke mogelijkheden kunnen individuele of collectieve oplossingen opdoemen. Denk hierbij aan individuele warmtepompen en collectieve systemen als WKO, solarthermie, aquathermie en geothermie. Soms zijn ook combinaties mogelijk met bestaande warmtenetten of met de transitie van nabijgelegen bestaande wijken.

Slide 1

Er doemen hierbij vragen op als:

 • Is het aanbod van koude noodzakelijk?
 • Kan ik gebruik maken van de retour van bestaande warmtenetten?
 • Hoe duurzaam en toekomstbestendig zijn de verschillende concepten?
 • Hoe betaalbaar zijn de concepten voor de bewoners?
 • Hoe te komen tot een integrale afweging?

Businesscase

De economische haalbaarheid van een duurzaam warmtenet vereist een goede afstemming tussen geografische afbakening, tracékeuze, mogelijke groeiscenario’s, planning van de bronnen, buffering, piekvoorziening, tijdelijke warmtecentrales, temperatuurregime en aantrekkelijke tarieven. Dit vereist een iteratief proces, zowel technisch-economisch als qua afstemming met de stakeholders. Een combinatie met procesmatige begeleiding ligt daarom voor de hand.

Uiteindelijk is een haalbare businesscase het resultaat, zowel met betrekking tot de gehele warmteketen (maatschappelijk rendement) als voor de individuele stakeholders: warmteproducenten, warmtebedrijf, gebouweigenaren en gebruikers van de gebouwen.

Strategievorming

In veel stedelijke omgevingen vormen warmtenetten een belangrijk en betaalbaar aardgasvrij alternatief voor aardgas. Warmtetransitivisies vormen een beeld welke wijken wanneer zullen transformeren naar een warmtenet. Maar hoe zijn deze visies verder te ontwikkelen tot een warmtenetstrategie? In het kader van het opstellen van uitvoeringsplannen, proefwijken en het opstellen van businesscases is immers een concreet en haalbaar plan nodig.

Eenvoudig gezegd: een groeiplan voor een warmtenet bestaat uit gecoördineerde groeiplannen voor de warmte afzet, de warmtebronnen en de tussenliggende infrastructuur: de leidingen. De planhorizon van een warmtenet bedraagt tientallen jaren, waardoor direct duidelijk wordt dat er sprake is van grote onzekerheden. Er loeren risico’s als bronnenschaarste, stranded assets en geblokkeerde groeipaden. Visies op de onzekerheden en het daarop afgestemde flexibele groeivermogen vormen een belangrijk deel van het antwoord

Helpdesk

Innoforte ondersteunt de strategische ontwikkeling en bedrijfsvoering van duurzame warmtenetten en samenwerkingsverbanden. Wij adviseren en leveren detacheringsdiensten aan warmtebedrijven, gemeenten, woningcorporaties en afnemers van warmte.

Met onze helpdeskfunctie bieden wij onze ondersteuning en advies het gehele jaar door aan.

Wat kunt u verwachten?

 • Voor een vast bedrag per jaar maximaal 12 keer ondersteuning
 • Toegang tot een besloten deel van onze website 
 • Maximaal 4 adviesgesprekken per jaar
 • Maximaal 2 workshops of presentaties van één dagdeel per jaar

Warmtebronnen

Een warmtenet is één van de mogelijke duurzame, toekomstige energie-infrastructuren in de gebouwde omgeving, naast (groen) gas en elektriciteit. Om een toekomstig warmtenet te kunnen voorzien van de benodigde warmte moeten we in de directe omgeving op zoek naar potentiële bronnen.

Daarnaast vinden constant technische ontwikkelingen plaats die in de toekomst nieuwe mogelijkheden voor duurzame warmtebronnen kunnen bieden. Ontwikkelingen rond de inzet van waterstofgas als alternatieve schone brandstof is hier een voorbeeld van.

Onze Missie

Innoforte ondersteunt de ontwikkeling en de bedrijfsvoering van excellente duurzame collectieve warmteprojecten die voldoen aan de vigerende regelgeving en blijvende meerwaarde bieden aan alle betrokkenen. Hiertoe ontwikkelen en onderhouden wij de benodigde kennis en competenties op het gebied van techniek, economie, organisatie en regelgeving, met eigen medewerkers en met strategische partners. Om de meerwaarde van warmtenetten goed te kunnen bepalen, onderhoudt Innoforte ook kennis op het gebied van individuele duurzame warmtebronnen.

Innoforte is onafhankelijk en onpartijdig. Innoforte werkt voor warmtebedrijven, gemeentes en afnemers van warmte. Onze adviezen zijn niet afhankelijk van diegene die de vraag stelt, uitsluitend van de vraagstelling. Bij de uitvoering van opdrachten hebben wij nooit de belangen van de opdrachtgever alleen voor ogen, maar de belangen van alle betrokkenen op lange termijn. Wij houden er altijd rekening mee dat wij onze adviezen niet alleen jegens onze opdrachtgever moeten kunnen onderbouwen, maar in een eventueel later stadium ook aan andere belanghebbenden moeten kunnen uitleggen.

Wij streven naar persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers en bieden een uitdagende werkomgeving waarin wederzijdse feedback, groei en kwaliteit tot de kernwaarden behoren. Aandacht voor het milieu zit in onze genen en laten wij zoveel mogelijk tot uiting komen in onze bedrijfsvoering.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Cases

Verkenning Boschkamp

Aanleiding Gemeente Hardenberg gaat een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen: de Boschkamp. Dit bedrijventerrein is gelegen ten oosten van de stad, nabij...

Controle warmtekostenverdeling Krommenie

Controle warmtekostenverdeling Krommenie Opdrachtgever: van der Borden Vastgoedprofessionals Vraagstelling In Krommenie staat een appartementengebouw met huurappartementen. De appartementen zijn voor...

Duurzame energiesystemen Goeree-Overflakkee

Duurzame energiesystemen Goeree-Overflakkee Opdrachtgever: Gemeente Goeree-Overflakkee Vraagstelling Er zijn al diverse onderzoeken gedaan naar het bepalen van de theoretische potentie...

Duurzame warmte en koude voor Maasterras Zwijndrecht

Aanleiding Gemeente Zwijndrecht wil het stationskwartier herontwikkelen. In vier buurten worden naar verwachting circa 950 woningen gebouwd, in de vrije...

EMG-verklaring voor warmtebedrijf Veenendaal

Opdrachtgever: Warmtebedrijf Veenendaal Aanleiding Warmtebedrijf Veenendaal is onderdeel van de holding Groene Energie Veenendaal B.V. Deze bestaat uit een productiebedrijf,...

Conceptontwikkeling uitbreiding warmtenet Zaanstad

Opdrachtgever: Engie Aanleiding Engie verkent in Zaanstad de kansen voor uitbreiding van het warmtent via twee sporen. Één van deze...

Mijnwater Quickscan

    Aanleiding Mijnwater wil fors groeien. Om de efficiency en de effectiviteit van het ontwikkelproces te vergroten wil Mijnwater...

Aanpassing warmteplan Roosendaal voor Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal

Opdrachtgever: Duurzaam energiebedrijf Roosendaal Aanleiding De gemeente Roosendaal heeft in 2016 een warmteplan laten opstellen ten behoeve van de nieuwbouwwijk...

EMG verklaring volgens NTA 8800 en NEN 7125 voor Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal

Opdrachtgever: Duurzaam energiebedrijf Roosendaal Aanleiding Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (DER) is een maatschappelijk bedrijf van Gemeente Roosendaal en is opgericht in...

Comfort probleem woning aangesloten op een warmtenet

Opdrachtgever: Kleurrijk Wonen  Aanleiding                                 ...

Strategie infrastructuur warmte Arnhem

   Aanleiding Om haar ambitie te realiseren en regie te voeren op de warmtetransitie, wil de gemeente Arnhem inzicht krijgen...

Verkenning warmtenet centrum Hardenberg

Aanleiding Gemeente Hardenberg stelt momenteel een transitievisie warmte op. Het is de bedoeling dat in dit plan een visie wordt...

EMG-verklaring warmtenet Ede

Opdrachtgever: ZON Transitie Support Aanleiding De gemeente Ede streeft naar een duurzame samenleving en stimuleert lokale initiatieven. Hiertoe is een...

Kwaliteitsverklaring Stadsverwarming Purmerend

Opdrachtgever: Stadsverwarming Purmerend Aanleiding Stadsverwarming Purmerend levert warmte aan klanten in Purmerend. De warmte wordt gebruikt voor ruimteverwarming en het...

Evaluatie WKO-plan Tilburg

Opdrachtgever: SDK Vastgoed BV Aanleiding SDK Vastgoed ontwikkelt meerdere gebouwen in het gebied Spoorzone Tilburg. Voor één van deze gebouwen...

Warmtetransitievisie Voorne- Putten

Opdrachtgever: Regio Voorne-Putten, (gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne) In samenwerking met Royal Haskoning DHV Aanleiding In Voorne-Putten werken de...

Grand-design warmte-infrastructuur Parkstad

Opdrachtgever: Parkstad, Zuid-Limburg Samenwerking: EnTra Management Achtergrond Een belangrijk onderdeel van de RES is de Regionale Structuur Warmte (RSW). Sub-RES...

Opschaalpotentie Mijnwater

Opdrachtgever: Mijnwater B.V. Aanleiding Mijnwater is een innovatief warmte- en koudebedrijf dat ernaar streeft om zo lokaal mogelijk de warmte...

Warmtetarieven Hydreco Strijp

Opdrachtgever: Hydreco Aanleiding Per 1 januari 2020 is de warmtewet op een aantal punten aangepast. Deze wijziging betreffen onder andere...

EMG-verklaring warmtenet Volgerlanden – Hendrik-Ido-Ambacht

Opdrachtgever: HVC Energie BV Aanleiding De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht streeft naar een duurzame samenleving en stimuleert lokale initiatieven. Afval- en energiebedrijf...

Bemiddeling en kwaliteitsonderzoek WKO Passewaaij Tiel

Opdrachtgever: Gemeente Tiel Aanleiding Een deel van de woningen in de wijk Passewaaij in Tiel zijn aangesloten op lokale warmte-...

Communicatie omtrent een warmtenet in Zwanenveld

Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Aanleiding De gemeente Nijmegen ontwikkelt een warmtenet voor de wijk Zwanenveld, passend in het beleid om de...

Bronnenstrategie en warmtenetstrategie Nijmegen

Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Samenwerking: Berenschot Achtergrond De gemeente Nijmegen stelde in 2018 haar warmtevisie vast met als doelstelling om in...

Aquathermie – Duurzame energieconcepten Zwanenveld

Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Aanleiding Op de oude locatie van het ROC in Nijmegen wil men een appartementen-complex realiseren. De gemeente...

Duurzame warmte en koude Rijnhuizen

Opdrachtgever: Gemeente Nieuwegein Aanleiding De gemeente Nieuwegein wil het gebied Rijnhuizen transformeren van een monofunctioneel werkgebied naar een gemengd, hoogwaardig...

Regionale Structuur Warmte (RES) – Maastricht-Heuvelland

Opdrachtgever: Gemeente Maastricht Achtergrond Een belangrijk onderdeel van de RES is de Regionale Structuur Warmte (RSW). Sub-RES regio Maastricht-Heuvelland stond...

Warmteplan: Gasvrije woningen in de Volgerlanden-Oost

Opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Aanleiding Het ontwikkelingsproject de Volgerlanden-Oost is het laatste onderdeel van het grotendeels reeds gerealiseerde project de Volgerlanden:...

Warmteplan Marslanden

Opdrachtgever: Gemeente Hardenberg Aanleiding In de gemeente Hardenberg ontwikkelen de netwerkbedrijven Cogas, Rendo en Enexis plannen voor een warmtenet. De...

Second opinion warmteplannen Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Aanleiding De gemeente Amsterdam heeft een drietal warmteplannen voor Amstelkwartier Fase III, Kauwgomballenkwartier en Weespertrekvaart. Omdat Amsterdam...

Duurzaam energieconcepten Harculo

Opdrachtgever: Gemeente Zwolle en ENGIE Services Aanleiding ENGIE wil op de oude locatie van de elektriciteitscentrale Harculo in Zwolle Zuid...

Kwaliteitsverklaring warmtenet Apeldoorn – Ugchelen Buiten

Opdrachtgever: ZON Transitie Support Aanleiding In het gebied Ugchelen Buiten in de gemeente Apeldoorn is een warmtenet in ontwikkeling voor...

Masterclass Warmtebronnen

Opdrachtgever: Qirion BV Aanleiding Qirion is expert in het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van veranderende energienetten. Hun Energy Consultants geven...

Kwaliteitsverklaring warmtenet Liermolen-Molensloot

Opdrachtgever: HVC Energie BV Aanleiding HVC ontwikkelt in de regio Westland nieuwe warmtenetten. Er zijn momenteel in de regio op...

CO2-rapportage warmtenetten

Opdrachtgever: HVC Energie BV Aanleiding In de Warmtewet is een verplichting voor vergunninghouders opgenomen om te rapporteren over de duurzaamheid...

Beschrijving EMG-rekenmodel geothermie Westland

Opdrachtgever: HVC Energie BV Aanleiding In de regio Westland zijn momenteel op 3 locaties warmtenetten en warmtebronnen in ontwikkeling, te...

Transitieplan energie-infrastructuur Rotterdam

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam Achtergrond De gemeente Rotterdam heeft gekozen om de urgentie van duurzaamheid in beleid en uitvoering vorm te...

Impactanalyse gebiedskeuzen warmtevoorziening Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Aanleiding Gemeente Amsterdam wil duurzame warmte en koude voor bestaande en nieuwe gebouwen. De doelstelling is de...

Schaalbare en duurzame warmtenetten

Opdrachtgever: Enpuls BV Aanleiding Enpuls is betrokken bij diverse lokale initiatieven waarbij de ontwikkeling van een warmtenet tot de mogelijkheden...

Workshop aardgasvrije nieuwbouw

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Aanleiding Provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om samen met gemeente Sliedrecht ervaring op te doen met het...

Warmtetarieven Park Strijp Energy

Opdrachtgever: Park Strijp Energy Aanleiding De warmtewet borgt de belangen van de gebonden afnemers. Een belangrijk onderdeel van deze wet...

CO2-emissies van warmteconcepten

Opdrachtgever: NUON Warmte Aanleiding In 2016 berekende Innoforte voor Nuon Warmte de CO2-emissies van een aantal varianten voor verwarming van...

EMG-verklaring warmtenet Sliedrecht

Opdrachtgever: HVC Energie BV Aanleiding HVC heeft de ambitie om in de Drechtsteden de warmtelevering uit te breiden. Daartoe ontwikkelt...

Verlenging EMG-verklaring warmtenet Dordrecht

Opdrachtgever: HVC Energie BV Aanleiding Afval- en energiebedrijf HVC, gemeente Dordrecht en woningcorporaties werken samen aan de ontwikkeling van een...

Verlenging EMG-verklaring warmtenet Alkmaar

Opdrachtgever: HVC Energie BV Aanleiding Afval- en energiebedrijf HVC, gemeente Alkmaar en woningcorporaties werken samen aan de ontwikkeling van een...

Workshop procedure warmteplan Zaanstad-Oost

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad Aanleiding Voor de nieuwbouw in Zaanstad-Oost heeft de gemeente een warmteplan opgesteld. Voor de bouwers en ontwikkelaars...

Energieplan Ambachtsezoom

Opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Aanleiding Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft de ambitie om een energieneutraal en duurzaam bedrijventerrein Ambachtsezoom te ontwikkelen voor voornamelijk...

Warmteplan Sluisbuurt

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Aanleiding De nieuwbouwwijk Sluisbuurt op Zeeburgereiland ligt aan het eind van het oostelijke IJ en is een...

Warmteplan Amstelkwartier fase II – Weststrook

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Aanleiding Amstelkwartier fase II is het tweede deel van de nieuwe buurt Amstelkwartier die de gemeente Amsterdam...

Warmteconcepten Sluisbuurt

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Aanleiding De gemeente Amsterdam wil nagaan op welke wijze de eerste bouwblokken van Sluisbuurt zelfstandig kunnen worden...

Lage temperatuur verwarming Sluisbuurt

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Aanleiding De gemeenteraad van Amsterdam heeft eind 2017 naar aanleiding van de behandeling van het warmteplan Amstelkwartier...

Energievoorziening Strandeiland

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Aanleiding Strandeiland wordt het vijfde eiland van IJburg in het IJmeer. De gemeente Amsterdam en Waternet ontwikkelen...

Efficiëntie warmtenet Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Aanleiding Amsterdam kent een tweetal, op dit moment los van elkaar opererende, warmtenetten. Er zijn plannen om...

Transitieplan energie-infrastructuur Amstelveen

Opdrachtgever: Gemeente Amstelveen Aanleiding De gemeente Amstelveen onderzoekt welke energie-infrastructuur voor welke wijk van de gemeente is te prefereren in...

Gebouwgebonden adviezen in de energietransitie Woningtool Noord-Holland

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland in samenwerking met CE Delft Aanleiding De Provincie Noord-Holland maakt voor een toekomstbeeld voor een klimaat neutrale...

Due diligence Businesscase Trias Westland

Opdrachtgever: Trias Westland Aanleiding Trias Westland betreft een initiatief van HVC, Westland Infra en FloraHolland voor de ontwikkeling van een...

Koudelevering Loevenhout

Opdrachtgever: Portaal Aanleiding Eneco levert warmte uit het warmtenet aan het complex Loevenhout. Op basis van een advies koos Portaal...

Warmtetarieven Park Strijp Energy

Opdrachtgever: Park Strijp Energy Aanleiding Park Strijp Energy levert warmte en koude aan eindgebruikers. Er gelden wettelijke eisen met betrekking...

Due diligence Park Strijp Energy

Opdrachtgever: Park Strijp Energy Aanleiding In Eindhoven ontwikkelt VolkerWessels het Park Strijp S. Op dit voormalige Philips Strijp S-terrein worden...

Integrale visie op warmtenetten

Opdrachtgever: Netbeheer Nederland Aanleiding Netbeheer Nederland is de brancheorganisatie van alle energienetbeheerders. Momenteel staan we voor de uitdaging om de...

Warmte- en koude-concepten kantoorgebouwen

Opdrachtgever: Nationale Politie Aanleiding De Nationale Politie pleegt regelmatig nieuwbouw en renovaties van kantoorgebouwen. Veelal moet een keuze gemaakt worden...

Tarieven WKO New Tide

Opdrachtgever: Nationale Politie Aanleiding Ten behoeve van het project “New Tide” zijn tarieven voorgesteld aan de Nationale Politie voor de...

Warmteplan Zaanstad-Oost

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad Aanleiding De gemeente Zaanstad werkt samen met Alliander en Engie aan de ontwikkeling van een warmtenet in...

Energietransitie Reyerdijk Rotterdam

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam Achtergrond De gemeente Rotterdam heeft gekozen om de urgentie van duurzaamheid in beleid en uitvoering vorm te...

Beheermodel ontwikkeling warmtenet

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Aanleiding De gemeente Haarlem streeft naar klimaatneutraliteit in 2030 en wil een actieve rol spelen in de...

Warmteverliezen Warmtenet Hengelo

Opdrachtgever: Ennatuurlijk Aanleiding Het Warmtenet Hengelo is volop in ontwikkeling. De huidige Warmte OnderStations zijn voorzien van gasketels voor de...

Second opinion Common Interconnector Gelderland

Opdrachtgever: Provincie Gelderland Aanleiding Arnhem en Nijmegen hebben warmtenetten. Nuon is momenteel de enige leverancier.  De Provincie Gelderland en beide...

Energieconcepten NOM-woning

Opdrachtgever: Mens-Zeist Aanleiding Mens-Zeist ontwikkelt verschillende duurzame concepten voor de renovatie van woningen. De verschillende concepten zijn gebaseerd op verschillende...

EMG-verklaring warmtenet Alkmaar

Opdrachtgever: HVC Energie BV Aanleiding Afval- en energiebedrijf HVC, gemeente Alkmaar en woningcorporaties werken samen aan de ontwikkeling van een...

Second opinion businesscase City Deal Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam In samenwerking met Ecorys Aanleiding De City Deal betreft een plan voor de gefaseerde aanleg van stadswarmte...

Renovatieconcepten Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Aanleiding De gemeente Amsterdam voert sinds 2005 een “warmte, tenzij – beleid”. Amsterdam heeft daarvoor drie argumenten:...

Onderzoek Warmtewet en marktmodellen warmte

Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken In samenwerking met Ecorys Aanleiding Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden....

Due diligence uitbreiding warmtenet Alkmaar

Opdrachtgever: HVC Energie BV Aanleiding HVC exploiteert 3 warmtenetten in de regio Alkmaar. Het warmtenet van Alkmaar wordt gevoed door...

Energievisie Dordtse Kil VI

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Aanleiding Bedrijventerrein Dordtse Kil IV in de Westelijke Dordtse Oever wordt ontwikkeld tot een nieuw regionaal bedrijventerrein....

Begeleiding verkoop Weller Energie

Opdrachtgever: Weller Energie Aanleiding Eind 2006 richtte Stichting Weller Wonen een dochteronderneming op om warmte en koude te leveren aan...

Haalbaarheidsstudie restwarmte koffiebrandinstallatie

Opdrachtgever: RVO en ICS Aanleiding ICS is lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee (KNVKT). In deze...

Duurzaam warmtenet Roermond

Opdrachtgever: RVO Aanleiding In 2009 is een onderzoek gedaan naar de verschillende energie(rest)stromen bij circa tien bedrijven op industrieterrein Roerstreek...

Warmtenet Maastricht “Thermosae”

Opdrachtgever: RVO   Aanleiding In Maastricht zijn sinds begin jaren ’90 warmtenetten aanwezig, die gevoed worden door een WKK en...

Warmteterugwinning koffiebrander

Opdrachtgever: Pelican Rouge (voorheen Autobar Coffee Roasters) Aanleiding Momenteel wordt een nieuwe koffiebrander van Autobar Coffee Roasters in Dordrecht in...

Haalbaarheidsstudie restwarmtelevering uit de industrie

Opdrachtgever: Smurfit Kappa Solid Board en Fontana Aanleiding Kuurcentrum Fontana in Bad Nieuweschans beschikt over verwarmde binnen- en buitenbaden en...

Collectief WKO-systeem voor Spoorzone Tilburg

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg In samenwerking met Tauw en Unica Aanleiding De gemeente Tilburg streeft ernaar om vanuit het klimaatbeleid stedelijke...

Duurzame warmte voor Deest-Zuid

Aanleiding In Deest-Zuid worden momenteel plannen ontwikkeld voor de realisatie van nieuwe woningen. Het is het beleid van de gemeente...

Verduurzaming Dordtse Kil I & II en Amstelwijck

Aanleiding Op de bedrijventerreinen Dordtse Kil I & II en het naastgelegen terrein Amstelwijck-West heeft Koffiebrander ICS het initiatief genomen...

Duurzame koeling en verwarming FloraHolland Naaldwijk

Aanleiding Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland ontwikkelt het TradeParc Westland Mars in Naaldwijk om de toekomstige groei van de bloemenveiling mogelijk te...

Beheer en exploitatie WKO Nieuwe Sloot

Aanleiding Fresh Park Venlo is een groot businesspark met een ongekende clustering van versbedrijven. Het speelt ondernemend in op de...

Duurzame koeling en verwarming Fresh Park Venlo (2008)

Aanleiding Fresh Park Venlo is een groot businesspark met een ongekende clustering van versbedrijven. Het speelt ondernemend in op de...

Klimaatconcept importgebouw FloraHolland Venlo

Aanleiding Op het terrein van Flora Trade Parc in Venlo gaat FloraHolland een nieuw importgebouw realiseren. Flora Holland wil een...

Ons team

Wim Mans

Wim Mans

Senior manager

Han Verheul

Han Verheul

Senior adviseur

Ed Kerckhoffs

Ed Kerckhoffs

Senior adviseur

Jennifer van der Biezen

Jennifer van der Biezen

Sander van Beuningen

Sander van Beuningen

Junior adviseur

Max Verwoerdt

Max Verwoerdt

Adviseur

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN