mountain_climbing lijn2
De missie van Innoforte

 

De naam Innoforte is een acroniem en staat voor:
Innovating for renewable thermal energy

Innoforte wil bijdragen aan een betere wereld waarin duurzaamheid en welvaart samengaan. Innoforte is een ambitieus en ondernemend adviesbureau dat geen genoegen neemt met “goed” als het ook “beter” of “anders” kan.

Innoforte is gespecialiseerd in collectieve systemen ten behoeve van een duurzame warmte- en koudevoorziening. Vanuit een gedegen technisch-economisch inzicht, ondersteunen wij warmtebedrijven, overheden en gebouweigenaren met het ontwikkelen en realiseren van innovatieve projecten.

Innoforte is onafhankelijk en onpartijdig. Innoforte werkt voor warmtebedrijven, gemeentes en afnemers van warmte. Onze adviezen zijn niet afhankelijk van diegene die de vraag stelt, uitsluitend van de vraagstelling. Bij de uitvoering van opdrachten hebben wij nooit de belangen van de opdrachtgever alleen voor ogen, maar de belangen van alle betrokkenen op lange termijn. Wij houden er altijd rekening mee dat wij onze adviezen niet alleen jegens onze opdrachtgever moeten kunnen onderbouwen, maar in een eventueel later stadium ook aan andere belanghebbenden moeten kunnen uitleggen.

Ook voor haar medewerkers is Innoforte een inspirerende omgeving. Middels persoonlijke begeleiding worden creativiteit, ondernemerschap en verantwoordelijkheid door de professionals gedeeld. Op deze manier geeft Innoforte vorm aan haar missie binnen de organisatie.