Nieuws

Solarthermie Ontdek met Innoforte de kracht van de zon als bron voor warmtenetten. Innoforte bestudeerde de bronnen in Denemarken en investeerde in een simulatiemodel. Hiermee optimaliseren wij typen panelen, opslag, warmtepompen en warmtenetten. Wij zien perspectieven in Nederland, met name voor kleinere steden en grotere dorpen. Lees hier onze nieuwe brochure: Brochure solarthermie

Lees meer

Warmtekostenverdeling, warmtekostenverdelers en problematiek. Wat is het, wat kan er misgaan en wat kunnen wij betekenen om het op te lossen? Lees het in onze nieuwe brochure: Controle warmtekostenverdeling

Lees meer

In het kader van de verduurzaming van Nederland is de warmtetransitie van groot belang. Duurzame warmtenetten vormen een belangrijk alternatief voor verwarming met aardgas. Als gevolg van een wijziging in de regelgeving per 1 januari 2021 telt de duurzaamheid van een warmtenet niet meer mee in de energieprestatie (het energielabel) van woningen. Hierdoor dreigt de...

Lees meer

Warmtenetten en woningcorporaties Woningcorporaties zoeken naar praktische mogelijkheden voor hun huurders om bestaande woningen aardgasvrij en betaalbaar te verwarmen. Aansluiting op een warmtenet is daarbij een mogelijkheid. Adviesbureau Innoforte is gespecialiseerd in de begeleiding van de ontwikkeling van warmtenetten. Via dit white paper biedt Innoforte informatie aan woningcorporaties over wat er komt kijken bij de...

Lees meer

De duurzaamheid van een warmtenet Voor projectontwikkelaars, gemeenten en woningeigenaren is de duurzaamheid van een warmtenet een belangrijk onderwerp. Het klimaat op aarde verandert en de gevolgen daarvan zijn voor de mens merkbaar. De aarde warmt langzaam op. Om dit een halt toe te roepen zijn in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt om de opwarming te...

Lees meer

De duurzaamheid en energiezuinigheid van warmtenetten is van groot belang. In de regelgeving komt dit tot uiting in de warmtewet en in de bouwregelgeving. In de bouwregelgeving vormt de NTA 8800 de nieuwe rekenwijze met ingang van 1 januari 2021. Deze rekenwijze wordt gebruikt voor nieuwe gebouwen om aan te tonen dat wordt voldaan aan...

Lees meer

Als opmaat naar de nieuwe warmtewet, formeel de Wcw (wet collectieve warmtevoorziening), is in de huidige warmtewet de verplichting opgenomen om te rapporteren over de duurzaamheid. Deze rapportage is met ingang van dit jaar (over het afgelopen jaar 2020) verplicht. ACM is toezichthouder op de warmtenet en dus ook op de duurzaamheidsrapportages. Veel warmtebedrijven verwerken...

Lees meer

Nieuw normontwerp NEN 7440 voor kostenverdeelsystematiek bij warmtelevering voor collectieve systemen NEN-normcommissie 349012 “Warmte meten en verdelen” heeft de afgelopen maanden NEN 7440 geactualiseerd. De normcommissie is binnen Nederland verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van de nationale normen voor warmtekostenverdeelsystemen. Het werkgebied van de normcommissie is gerelateerd aan de regelgeving, zoals onder meer de...

Lees meer

Warmtemeting en verrekening bij warmtapwatermeters Warmtebedrijven leveren naast ruimteverwarming ook warmtapwater aan de klanten. Volgens de Warmtewet dienen warmtebedrijven het verbruikt van de klanten te meten in GJ. Warmtebedrijven registreren het warmtapwaterverbruik onder andere met een watermeter (in m3). Voor het verrekenen van het verbruik van warmtapwater met de klant gebruikt het warmtebedrijf een omrekening...

Lees meer

Slimme thermische energiemeters Vanaf 25 oktober 2020 zijn slimme thermische energiemeters wettelijk verplicht voor nieuwe aansluitingen Intro Thermische energiemeters voor nieuwe aansluitingen moeten sinds kort voldoen aan wettelijke afspraken. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat thermische energiemeters op afstand uitleesbaar moeten zijn. Meters dienen daartoe “slim” te zijn. De data die verzameld...

Lees meer

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Innoforte? Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. Graag informeren we u over die onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. Wij vragen u daarom uw voorkeuren aan te geven door middel van een vinkje bij de geselecteerde onderwerpen.

Innoforte

Van Heemstraweg 56d
6651 KH, DRUTEN